qaşqabaq

qaşqabaq
is. Acıqlı, hirsli və ya bir şeydən narazı olan adamın üzündə əmələ gələn hal; qaşların çatılması və alnın qırışdırılması. Xudayar bəy qaşqabaq ilə cavab verdi. C. M.. Qaşqabağı açılmaq – üzündə fərəh əlaməti görünmək; açığı, hirsi soyuyaraq üzü açılmaq. <Hacı Murad:> Bəs niyə heç qaşqabağın açılmır? S. S. A.. Qızın . . üzündə qəzəb və hiddət bir anda silindi. Qaşqabağı açıldı. M. Rz.. Qaşqabağı yer altından (yer ilə) getmək – həddən artıq hirsli, acıqlı olmaq. Tükəzban qayət hirsli olaraq içəri daxil oldu. Nədənsə ovqatı çox təlx idi; qaşqabağı yer altından gedirdi. B. T.. Qaşqabağını sallamaq (turşutmaq, tökmək) – qaşlarını çataraq və alnını qırışdıraraq, öz sifətinə acıqlı, yaxud narazı bir ifadə vermək. Sözlərini qurtaran kimi Səməd yenə qaşqabağını sallayıb, sükuta gedərdi. Ç.. Bu dəmdə Məstan bəyin keçmiş nökəri çolaq Məcid daxil oldu, Məstan bəy qaşqabağını tökdü. B. T.. Qaşqabaq göstərmək – pis qarşılamaq, acıqlı qarşılamaq. Şəksiz səninlə ədavəti var; Onunçun göstərir qaşqabaq sənə. Q. Z..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • mısmırıx — (Cəbrayıl, Füzuli, İsmayıllı, Qarakilsə, Mingəçevir, Ordubad, Saatlı, Ucar) qaşqabaq ◊ Mısmırığını sallamax (İsmayıllı, Qarakilsə, Mingəçevir, Saatlı, Şəki, Ucar) – qaşqabaq tökmək. – Nə mısmırığı sallıyıb durmusan (İsmayıllı); – Ay qız, mısmırğu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • asıx — (Qax) qaşqabaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • hırın-zırın — (Tovuz) qaşqabaqlı, qaraqabaq ◊ Hırın zırın olmax – qaşqabaq sallamaq. – Niyə yenə hırın zırın olufsan? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • lavar — (Gəncə) qaşqabaq. – Sənin lavarıη heş yığılmır; – Lavarıηı gənə nə sallıyıfsaη? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sümüd — sümüdünü sallamax: (Gədəbəy) sımsırığını sallamaq, qaşqabaq tökmək. – Ağız, sümsüdünü sallama, adamın əri hər şey deyər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çin — f. 1) qıvrım, bükük; 2) bürüşük, bürüşmə. Çini cəbin bax: çini əbru; çini əbru yığılmış qaş; qaşqabaq f. toplayan, yığan, dərən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təəbbüs — ə. üz gözünü turşutma, qaşqabaq tökmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mısmırıq — is. Acıqlı, hirsli, narazı adamın üzündə əmələ gələn hal; qaşqabaq. Mısmırığı(nı) sallamaq – sifətinə acıqlı, hirsli, yaxud narazı bir ifadə vermək, qaşqabağını sallamaq. Xanpəri mısmırığını sallamış, qaşqabağını tökmüşdü. Ə. Vəl.. Mısmırığı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sımsıq — sımsığına dəymək – bax damağına dəymək («damaq»da). <Xurşid:> Srağagün <Gülsabah> orada oturmuşdu, mən də . . çıxdım getdim. Bu <Gülsabahın> sımsığına dəyib. C. C.. Sımsığını (sımsırığını) sallamaq – bax qaş qabağını sallamaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sımsırıq — sımsığına dəymək – bax damağına dəymək («damaq»da). <Xurşid:> Srağagün <Gülsabah> orada oturmuşdu, mən də . . çıxdım getdim. Bu <Gülsabahın> sımsığına dəyib. C. C.. Sımsığını (sımsırığını) sallamaq – bax qaş qabağını sallamaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”